NUR codes

Vind je juiste nur code voor je boek.

 Code 700 en de daaronder vallende codes zijn het meest gebruikt voor de ISBN codes van Libricura. Valt jouw boek hier niet onder? Zoek dan de code uit waar je vind dat jouw product inpast.  We kunnen echter een ISBN weigeren als dit niet in het portfolio van Libricura past.  Kun je geen specifieke code vinden, zoek dan een algemene code uit die algemeen geldt voor je product.

000 - Non-boeken algemeen
030 – Kaarten algemeen
040 – CD-ROM algemeen
044 – Kinderen en jongeren (cd-rom)
050 – DVD algemeen
060 – Video algemeen
070 – Multimedia algemeen
080 – Overige media algemeen
100 - Educatieve uitgaven algemeen
100 – Educatieve uitgaven algemeen
243 – Gezondheid (> 12 jaar)
248 – Mens en maatschappij (> 12 jaar)
259 – Wetenschap (> 12 jaar)
270 - Kinderboeken diversen
270 – Kinderboeken diversen
280 - Fictie kinder- en jeugdboeken algemeen
280 – Fictie kinder- en jeugdboeken algemeen
290 - Poezie kinderen en jongeren algemeen
290 – Poezie kinderen en jongeren algemeen
310 - Pockets algemeen
314 – Pockets non-fictie
315 – Vertaalde pockets
320 – Literaire non-fictie algemeen
370 – Cadeauboeken algemeen
373 – Gedichten (populair)
400 - Non-fictie vrije tijd/algemeen
401 – Gebundelde columns en interviews
402 – Waargebeurde verhalen
431 – Huisdieren
440 – Eten en drinken algemeen
443 – Dieetboeken
444 – Vegetarische kookboeken
600 - Non-fictie informatief/professioneel algemeen
612 – Cultuurwetenschappen algemeen
660 – Muziek algemeen
665 – Muziek klassiek
666 – Muziek populair
700 Theologie algemeen
701 – Bijbels
702 – Bijbelse handboeken
713 – Religieuze cadeauboekjes
714 – Religieuze poëzie
715 – Humanistiek
716 – Jodendom
717 – Islam
718 – Oosterse religies waaronder boeddhisme en hindoeïsme
719 – Overige religies
720 – Esoterie algemeen
721 – Astrologie
722 – I Tjing
723 – Meditatie
724 – New Age
725 – Occultisme
726 – Oosterse oefeningen (yoga, tai-chi e.d.)
727 – Parapsychologie
728 – Spiritualiteit
730 – Filosofie algemeen
734 – Praktische filosofie
738 – Wetenschapsfilosofie, logica en kentheorie
739 – Oosterse filosofie
740 – Mens en maatschappij algemeen
741 – Algemene sociale wetenschappen
742 – Andragogie
743 – Antroposofie
746 – Geloofsopvoeding
748 – Senioren
749 – Rouwverwerking
751 – Verslavingsvraagstukken
752 – Welzijnswerk
755 – Sociologie algemeen
756 – Cultuursociologie
765 – Creatief denken
770 – Psychologie algemeen
771 – Arbeidspsychologie
772 – Klinische psychologie
773 – Ontwikkelingspsychologie
775 – Sociale psychologie
776 – Psychologische testen en onderzoek
777 – Psychotherapie en andere therapie
840 - Onderwijs algemeen
847 – Pedagogiek
849 – Wijsgerige en historische pedagogiek
850 - Zwangerschap en opvoeding algemeen (populair)
854 – Opvoeding van kinderen en jongeren
860 - Gezondheid algemeen
860 – Gezondheid algemeen
861 Alternatieve geneeswijze algemeen (populair)
861 – Alternatieve geneeswijze algemeen (populair)
865 Seksualiteit
865 – Seksualiteit
870 - Geneeskunde algemeen
873 – Alternatieve geneeswijzen (professioneel)
875 – Psychiatrie
890 - Paramedisch algemeen
891 – Assisterende beroepen en laboratorium
892 – Bewegingstherapie, ergo- en arbeidstherapie
893 – Dieet- en voedingsleer
895 – Geestelijke gezondheidszorg
910 - Exacte wetenschappen/natuurwetenschappen algemeen
917 – Sterrenkunde
949 Evolutie
949 – Evolutie