NUR codes

Vind je juiste nur code voor je boek.

Zoek de code uit waar je vind dat jouw product inpast. Kun je geen specifieke code vinden, zoek dan een algemene code uit die algemeen geldt voor je product. Code 700 en de daaronder vallende codes zijn het meest gebruikt op Publicura.

000 - Non-boeken algemeen

030 – Kaarten algemeen
040 – CD-ROM algemeen
044 – Kinderen en jongeren (cd-rom)
050 – DVD algemeen
060 – Video algemeen
070 – Multimedia algemeen
080 – Overige media algemeen

100 - Educatieve uitgaven algemeen

100 – Educatieve uitgaven algemeen

200 - Kinderboeken algemeen (< 12 jaar)

210 – Non-fictie kinderboeken (< 12 jaar)
213 – Gezondheid (< 12 jaar)
218 – Mens en maatschappij (< 12 jaar)

240 - Non-fictie kinderboeken (> 12 jaar)

243 – Gezondheid (> 12 jaar)
248 – Mens en maatschappij (> 12 jaar)
259 – Wetenschap (> 12 jaar)

270 - Kinderboeken diversen

270 – Kinderboeken diversen

280 - Fictie kinder- en jeugdboeken algemeen

280 – Fictie kinder- en jeugdboeken algemeen

290 - Poezie kinderen en jongeren algemeen

290 – Poezie kinderen en jongeren algemeen

310 - Pockets algemeen

314 – Pockets non-fictie
315 – Vertaalde pockets
320 – Literaire non-fictie algemeen
370 – Cadeauboeken algemeen
373 – Gedichten (populair)

400 - Non-fictie vrije tijd/algemeen

401 – Gebundelde columns en interviews
402 – Waargebeurde verhalen
431 – Huisdieren
440 – Eten en drinken algemeen
443 – Dieetboeken
444 – Vegetarische kookboeken

600 - Non-fictie informatief/professioneel algemeen

612 – Cultuurwetenschappen algemeen
660 – Muziek algemeen
665 – Muziek klassiek
666 – Muziek populair

700 Theologie algemeen

701 – Bijbels
702 – Bijbelse handboeken
713 – Religieuze cadeauboekjes
714 – Religieuze poëzie
715 – Humanistiek
716 – Jodendom
717 – Islam
718 – Oosterse religies waaronder boeddhisme en hindoeïsme
719 – Overige religies
720 – Esoterie algemeen
721 – Astrologie
722 – I Tjing
723 – Meditatie
724 – New Age
725 – Occultisme
726 – Oosterse oefeningen (yoga, tai-chi e.d.)
727 – Parapsychologie
728 – Spiritualiteit
730 – Filosofie algemeen
734 – Praktische filosofie
738 – Wetenschapsfilosofie, logica en kentheorie
739 – Oosterse filosofie
740 – Mens en maatschappij algemeen
741 – Algemene sociale wetenschappen
742 – Andragogie
743 – Antroposofie
746 – Geloofsopvoeding
748 – Senioren
749 – Rouwverwerking
751 – Verslavingsvraagstukken
752 – Welzijnswerk
755 – Sociologie algemeen
756 – Cultuursociologie
765 – Creatief denken
770 – Psychologie algemeen
771 – Arbeidspsychologie
772 – Klinische psychologie
773 – Ontwikkelingspsychologie
775 – Sociale psychologie
776 – Psychologische testen en onderzoek
777 – Psychotherapie en andere therapie

840 - Onderwijs algemeen

847 – Pedagogiek
849 – Wijsgerige en historische pedagogiek

850 - Zwangerschap en opvoeding algemeen (populair)

854 – Opvoeding van kinderen en jongeren

860 - Gezondheid algemeen

860 – Gezondheid algemeen

861 Alternatieve geneeswijze algemeen (populair)

861 – Alternatieve geneeswijze algemeen (populair)

865 Seksualiteit

865 – Seksualiteit

870 - Geneeskunde algemeen

873 – Alternatieve geneeswijzen (professioneel)
875 – Psychiatrie

890 - Paramedisch algemeen

891 – Assisterende beroepen en laboratorium
892 – Bewegingstherapie, ergo- en arbeidstherapie
893 – Dieet- en voedingsleer
895 – Geestelijke gezondheidszorg

910 - Exacte wetenschappen/natuurwetenschappen algemeen

917 – Sterrenkunde

949 Evolutie

949 – Evolutie