Open de juiste Word Template.

Om te beginnen met het klaarmaken van je boek voor publicatie klik je op de Word-template die hoort bij jouw formaat boek. Klik op de juiste afbeelding om te downloaden en in Word klik op bewerken.

A5 boekformaatklein boekformaatmiidel 1 boek formaatmiddel 2 boek formaatgroot boekformaat

A4 boekformaatklein vierkant boek formaatgroot vierkant boek formaatpocket boek formaatliggend boekformaat
Er zijn een aantal regels waar je je altijd aan dient te houden als je een boek opmaakt voor drukken:

 • De eerste pagina van je document is altijd de rechterpagina.
 • Even paginanummers staan op de linkerpagina, oneven paginanummers staan op de rechterpagina. De paginanummers staan bijna altijd aan de buitenkant van de pagina’s.
 • De titelpagina’s en het colofon (informatie) zijn vrijwel altijd niet genummerd.
 • Het is belangrijk dat je automatische woordafbreking uitschakelt. Hoe je dat doet lees je verderop in dit artikel
 • Een nieuwe alinea maak je met ‘enter’, een nieuwe regel in dezelfde alinea met ‘shift+enter’ en een nieuwe pagina begin je met ‘ctrl+enter’.

In de template is dit al verwerkt.

De titelpagina en je colofon,

Begin met het invullen van de titel van je boek de ondertitel en je auteursnaam op de daarvoor bedoelde plekken in de template.

Op de volgende pagina vul je dan het colofon in. Dit zijn basisgegevens als ‘schrijver’, ‘omslagontwerp’ en ‘isbn’ . Je ziet hiervoor de plekken al gemarkeerd. Je kunt er zelf regels bij maken.

Automatische woordafbreking

Het is belangrijk dat je de optie ‘Automatische woordafbreking’ uitschakelt. Als deze optie aanstaat, kunnen wij het resultaat niet goed omzetten in Indesign.

Je schakelt deze optie als volgt uit:

 1. Ga naar ‘Pagina-indeling’ (Engels: ‘page layout’)
 2. Klik op ‘Afbreken’ (Engels: ‘hyphenation’)
 3. Klik op ‘Geen’ (Engels: ‘none’)

Nieuwe pagina’s

Het komt regelmatig voor dat je een pagina niet geheel wilt vullen, maar op een volgende pagina verder wilt werken. Om dit te doen moet je gebruik maken van de functie ‘Pagina-einde’.

Dit werkt als volgt: 1. Klik bovenin op ‘Invoegen’ (Engels: insert), 1. Klik op ‘Pagina-einde’ (Engels: page-break).

Tip: je kunt ook gebruikmaken van de toetsencombinatie ‘ctrl+enter’.

Tekst opnemen uit een ander document

Wanneer je boek al in een ander Word document staat dan wil je dit kopieren en plakken naar de template. Plak dit dan met de behulp van de functie ‘Plakken speciaal’ (Engels: ‘paste special’).

Dit werkt als volgt:

 • Kopieer de tekst die je wilt overnemen.
 • Ga in je boek met de cursor op de plek staan waar je de tekst wilt plakken.
 • Klik vervolgens op het kleine pijltje onder ‘Plakken’ (Engels: ‘paste’) en kies voor ‘Plakken speciaal…’ (Engels: ‘paste special…’).
 • Kies in het scherm dat verschijnt voor de optie ‘Niet opgemaakte tekst’ (Engels: ‘unformatted tekst’).
 • Je tekst zal nu geplakt zijn zonder de originele opmaak, waardoor er later geen problemen kunnen optreden.

Tekst opmaken

In deze methode bouw je je boek op aan de hand van stijlen. Zo heb je voor hoofdstuktitels een stijl, voor subtitels een stijl en voor gewone tekst ook een stijl (en voor alle andere soorten tekst ook). Het gebruik van deze stijlen zorgt ervoor dat je boek goed in Indesign komt en er later ook een goede e-pub van gemaakt kan worden.

Basistekst opmaken

Waarschijnlijk wil je dat het grootste deel van de tekst in je boek dezelfde opmaak heeft. De ‘stijl’ die door Word wordt gebruikt voor de tekst in een document heet ‘Standaard’. Je kunt deze stijl als volgt bewerken:

 • Klik met de rechtermuisknop de stijl ‘Standaard’ (Engels: ‘Standard’) en kies voor ‘Wijzigen’ (Engels: ‘modify’). Het volgende scherm verschijnt:
 • Om het lettertype, lettergrootte, kleur etc. aan te passen klik je onderaan dit scherm op ‘Opmaak’ (Engels: ‘format’) en kies je voor ‘Lettertype’ (Engels: ‘font’). In het naar voren komende overzicht kun je vervolgens alles instellen met betrekking tot het lettertype.
 • Als je de uitlijning van de tekst, de regelafstand of de ruimte tussen alinea’s wilt instellen, klik je onderaan dit scherm op ‘Opmaak’ (Engels: ‘format’) en kies je voor ‘Alinea’ (Engels: ‘paragraph’).
 • Tip: als je de ruimte tussen alinea’s instelt en je wilt een witregel zonder deze lege ruimte, maak dan gebruik van de toetsencombinatie ‘shift+enter’ om de nieuwe regel te maken (in plaats van alleen ‘enter’).

Hoofdstuktitels

Hoofdstuktitels kunnen in Word automatisch worden genummerd en worden weergegeven. Dat scheelt je een hoop uitzoekwerk.

Voorbeeld
Je maakt deze stijl als volgt: – Kies in de tab ‘Start’ (Engels: ‘home’), onder de groep ‘Stijlen’ (Engels: ‘styles’) voor ‘Kop 1’ (Engels: ‘heading 1’) en typ vervolgens de hoofdstuktitel. – De nummering toevoegen werkt als volgt: ga met je cursor op je hoofdstuktitel staan en klik op ‘Lijst met meerdere niveaus’ (Engels: ‘multilevel list’). Vervolgens klik je op ‘Nieuwe lijst met meerdere niveaus definiëren’ (Engels: ‘define new multilevel list’). Klik daarna in het scherm daar naar voren komt linksonder op ‘Meer’ (Engels: ‘more’). Neem vervolgens de instellingen uit de volgende afbeelding identiek over: – Als je bovenstaande instellingen hebt gedaan, moet je de cursor achter het hoofdstuknummer (en dus voor de titel) zetten en met shift+enter de titeltekst naar de volgende regel verplaatsen.

Tot slot moet je nog enkele instellingen doen aan de stijl zelf (lettertype, tekst centreren, afstanden). Dit doe je op dezelfde manier als je de basistekst hebt ingesteld:

 • Klik in de bovenbalk rechts op de stijl ‘Kop 1’ (Engels: ‘heading 1’) en selecteer ‘Wijzigen’ (Engels: ‘modify’). Hier is gekozen voor:
 • Lettertype: Garamond 16, bold
 • Alinea: ruimte voor/na: 36pt/30pt; regelafstand: 2
 • Ook is ingesteld dat hoofdstukken iedere keer op een nieuwe pagina beginnen. Dit werkt op dezelfde manier als bij Voorbeeld 1.

Automatische inhoudsopgave

Als je je hoofdstuktitels hebt gemaakt met behulp van de stijl ‘Kop 1’ (Engels: ‘heading 1’), dan kun je Word automatisch een inhoudsopgave laten genereren. Deze inhoudsopgave maak je als volgt:

 • Klik bovenin op de tab ‘Verwijzingen’ (Engels: ‘references’)
 • Klik vervolgens op ‘Inhoudsopgave’ (Engels: ‘table of contents’) en kies de opmaak die je wilt voor jouw inhoudsopgave. Kies hier onderaan de lijst voor Aangepaste inhoudsopgave. Onderaan zie je Aantal niveaus staan. Heb je enkel hoofdstuktitels en geen onderverdeling klik dan op 1. Zo komen je titels onder elkaar.

De volgende tips dienen enkel als je zelf een word document wilt maken of als je iets per ongeluk veranderd hebt. De paginanummering staat in de word templates al standaard ingesteld en deze kun je dus gewoon doornummeren.

Paginanummers

In vrijwel ieder boek staan paginanummers. Deze paginanummers worden vrijwel altijd onderaan de pagina opgenomen.

Paginanummer op iedere pagina

Indien je op iedere pagina in het document dezelfde paginanummering wilt, kun je dit heel eenvoudig doen.

Klik bovenaan op ‘Invoegen’ (Engels: ‘insert’) en vervolgens op ‘Paginanummer’ (Engels: ‘page number’). Je krijgt dan de keus uit bovenaan en onderaan de pagina, en vervolgens de keuze uit de positie en opmaak van de paginanummers.

Paginanummers beginnen op een bepaalde pagina

Het is in Word mogelijk om je paginanummers pas op een bepaalde pagina te laten beginnen. Dit werkt als volgt:

 • Zet de cursor aan het einde van de pagina voor de pagina waar de paginanummers moeten beginnen.
 • Klik vervolgens op de tab ‘Pagina-indeling’ (Engels: ‘page layout’).
 • Klik in deze tab op ‘Eindemarkeringen’ (Engels: ‘breaks’) en kies voor ‘Volgende pagina’ (Engels: ‘next page’) onder ‘Sectie einden’ (Engels: ‘section breaks’).
 • Zet nu de cursor op de pagina waar de paginanummering moet beginnen
 • Klik op deze pagina op ‘Invoegen’ (Engels: ‘insert’), vervolgens op ‘Voettekst’ (Engels: ‘footer’) en tot slot onderaan op ‘Voettekst bewerken’ (Engels: ‘edit footer’).
 • Je cursor wordt nu verplaatst naar de voettekst en bovenin verandert de menubalk naar opties om de voettekst te bewerken. Klik hier het ‘Aan vorige koppelen’ (Engels: ‘link to previous’) uit.
 • In ditzelfde scherm kun je nu direct klikken op ‘Paginanummers’ (Engels: ‘page numbers’).

Let op: als je de paginanummers in de koptekst in plaats van voettekst wilt plaatsen, dan moet je dezelfde stappen doorlopen, alleen dan kiezen voor ‘Koptekst bewerken’ in plaats van ‘Voettekst bewerken’.

Paginanummers afwijkend op linker- en rechterpagina.

Het is in Word mogelijk om de paginanummers op de linker- en rechterpagina afwijkend op te maken. Hierdoor kun je ervoor zorgen dat paginanummers altijd aan de buitenkant van de pagina staan. Hiervoor ga je als volgt te werk:

 • Klik op deze pagina op ‘Invoegen’ (Engels: ‘insert’), vervolgens op ‘Voettekst’ (Engels: ‘footer’) en tot slot onderaan op ‘Voettekst bewerken’ (Engels: ‘edit footer’)
 • Je cursor wordt nu verplaatst naar de voettekst en bovenin verandert de menubalk naar opties om de voettekst te bewerken. Klik hier op ‘Even en oneven pagina’s verschillend’ (Engels: ‘different odd and even pages’).
 • Vervolgens kun je met de knop ‘Paginanummers’ (Engels: ‘page numbers’) de paginanummers invoegen op de oneven en even pagina. Let op: de oneven pagina’s zijn altijd rechts in het boek en de even pagina’s zijn altijd links.