Redigeerwerk

Home » Redigeren

Uw boek laten redigeren

Een boek schrijven is veel werk. Om dit drukwerk klaar te maken en geschikt om te publiceren moet het taalkundig goed in elkaar zitten. Wij werken daarom samen met tekstbureau Pluym. Teksverwerkster Piya is zeer vakkundig in het redigeren van uw manuscript. Om uw boek door Libricura te laten uitgeven moet het voldoen aan een minimale standaard. Hiervoor kunt u stukken tekst uit uw boek pakken die tezamen 10.000 woorden tellen en dit als manuscriptanalyse aan ons doorgeven. Piya zal hierin opmerkingen en aanpassingen voorstellen om uw tekst beter te laten verlopen. Hiermee kunt u uw boek herschrijven. Hierna kan het manuscript dan taalkundig nog een keer grondig nagekeken worden. Als klant van Libricura krijgt u 20% korting op de diensten van Piya. Vraag een offerte aan door uw manuscript in te sturen via de aanmelding voor drukwerk.

Redactieniveau 1

– controle op spelling, grammatica, interpunctie en consistentie;
– benoeming van inhoudelijke onduidelijkheden;
– benoeming van zeer onduidelijke of onprettig leesbare zinnen.

Redactieniveau 2

– controle op spelling, grammatica, interpunctie en consistentie;
– benoeming van inhoudelijke onduidelijkheden;
– benoeming van zeer onduidelijke of onprettig leesbare zinnen;
– suggestieve aanpassing van onduidelijke of onprettig leesbare zinnen;
– aanwijzingen wat betreft structuur, verhaallijn, spanningsopbouw, stijl etcetera.

Manuscriptanalyse

Hierin noemt Piya haar bevindingen en geeft zij advies wat betreft personages, vertelperspectief, verhaallijn, schrijfstijl, spanningsboog, plot, titel etcetera. Zijn alle scènes relevant? Zijn de personages sprekend genoeg? Komen er clichés in voor die je beter kunt vermijden? De genoemde verbeterpunten zijn handvatten waarmee de schrijver zelf verder kan, alvorens zijn of haar manuscript opnieuw aan te melden voor redactie en uitgave.