Redigeerwerk

Home » Redigeren

Uw boek laten redigeren

Een boek schrijven is veel werk. Wil je het publiceren, dan moet het taalkundig goed in elkaar zitten. Om jouw boek door Libricura te laten uitgeven moet het voldoen aan een minimale standaard. Wij werken daarom samen met Tekstbureau Pluym. Tekstredacteur Piya Huisman is zeer vakkundig in het redigeren van jouw manuscript. Voordat deze redactie zin heeft, is soms eerst nog een eigen herschrijvingsronde nodig. Op basis van een synopsis en 10.000 woorden van het manuscript, kan Piya een analyse verzorgen die hiervoor duidelijke handvatten geeft. Als klant van Libricura krijg je 20% korting op alle diensten van Tekstbureau Pluym. Vraag een offerte aan door jouw manuscript in te sturen via haar website en benoem dat je via Libricura komt om je 20% korting te krijgen.

Redactieniveau 1

– controle op spelling, grammatica, interpunctie en consistentie;
– benoeming van inhoudelijke onduidelijkheden;
– benoeming van zeer onduidelijke of onprettig leesbare zinnen.

Redactieniveau 2

– controle op spelling, grammatica, interpunctie en consistentie;
– benoeming van inhoudelijke onduidelijkheden;
– benoeming van zeer onduidelijke of onprettig leesbare zinnen;
– suggestieve aanpassing van onduidelijke of onprettig leesbare zinnen;
– aanwijzingen wat betreft structuur, verhaallijn, spanningsopbouw, stijl etcetera.

Manuscriptanalyse

Hierin noemt Piya haar bevindingen en geeft zij advies wat betreft personages, vertelperspectief, verhaallijn, schrijfstijl, spanningsboog, plot, titel etcetera. Zijn alle scènes relevant? Zijn de personages sprekend genoeg? Komen er clichés in voor die je beter kunt vermijden? De genoemde verbeterpunten zijn handvatten waarmee de schrijver zelf verder kan, alvorens zijn of haar manuscript opnieuw aan te melden voor redactie en uitgave.