Het manuscript

Voor u het manuscript aanbied om te drukken zijn er een aantal zaken van belang.

Libricura accepteert enkel boeken met een goede  zinsbouw. De boeken moeten grammaticaal correct zijn. U kunt uw boek zelf redigeren en wij kijken dit dan na. Wij beoordelen dan uw boek op de grammatica en zinsbouw. Wanneer wij dit te veel vinden afwijken van de kwaliteit die wij op Publicura verlangen dan kunt u dit aan laten passen door onze teksverwerkster Karin de Graaff. Zij redigeert uw boek. U krijgt hier dan een offerte voor.

U kunt er ook voor kiezen direct gebruik te maken van het professioneel redigeren. Bij aanmelden van uw manuscript ziet u hier een optie voor.

Ook moet uw manuscript voldoen aan de criteria van plaatsing op Publicura.  Uw boek moet een levens-transformerend zelfhulp boek zijn. Een boek dat zo geschreven is dat je de zelfverantwoording neemt voor je eigen welbevinden en daar hulp in zoekt om dit te verbeteren. Het boek moet informatie bieden jezelf en je persoonlijke leven te verrijken en eventueel te verbeteren. Uw manuscript moet hiervoor een hulpmiddel zijn, in spirituele zin, dus geen zelfverbetering in bijvoorbeeld marketing technieken.

Libricura houd zich het recht voor een manuscript af te wijzen als dit niet in de lijn van Publicura past. Twijfelt u of uw product  in ons fonds past neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen naar de mogelijkheden kijken. U kunt uw boek altijd aanmelden op Libermundi, ons dochterbedrijf dat alle soorten boeken drukt en uitgeeft. Deze boeken worden echter niet op Publicura geplaatst.

Tenslotte moet uw manuscript ook drukproef waardig zijn. Dit houd in dat er rekening gehouden is met snijranden  en opzet. Om u te helpen uw manuscript zo goed mogelijk aan te leveren hebben wij voor u templates voor Word en Indesign in verschillende boekformaten. Het is aan te raden uw manuscript in de juiste boekformaat aan te bieden.  De templates kunt u binnenkort hier vinden.